Testimonials

What Peoples Say about Us?

2016 MAY 24 ന് കോഴിക്കോട്ടുനിന്നും യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെപറ്റി അത്രയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു .പക്ഷെ ആദ്യദിവസം തന്നെഡോക്ടർ സബൈൻ സാറിനെ കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുകയും 2017 MAY 9 ന് രണ്ട് കുട്ടികളുമായി ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വിടുകയാണ് .ചിലകാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാക്കുകളാൽ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല .എങ്കിലും ഒരുപാട് ആശകൾ നശിച്ചവർക്ക് ശുഭ പ്രതീക്ഷകളോടെ സാധിക്കുന്ന ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് എല്ലാ ആശസകളും നേരുന്നു ..

LEJILA SHAJI , KOZHIKODU

"കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻറെ അനുഗ്രഹമാണ് "
വിവാഹം കഴിഞ്ഞു 7 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ആ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്ന ഡോക്ടർ സബൈൻ സാറിനും ഹോസ്പിറ്റലിലെ നല്ലവരായ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫ്കൾക്കും സ്നേഹത്തിൻറെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു.
29 / 05 / 2017

സിജാ ബിജു , ആലുവ

എൻറെ എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി ...
ദൈവതുല്യനായ സബൈൻ സാറിനും ഒരായിരം നന്ദി ...
16 വർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതം ഇല്ലായിരുന്നു .ദൈവത്തിന്റെയും സാറിന്റെയും കൃപ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ്സിന്റെയും മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടി .എല്ലാവർക്കും നന്ദി ...നന്ദി ..
03 / 06 / 2017

റീനാ പ്രദീപ്കുമാർ , ആലപ്പുഴ

ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷമായി .late marriage ആയിരുന്നു .പ്രായമായ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞെന്നത് വെറും സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു .സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പോലും ഇത്രയും പ്രായമായവരെ ചികിത്സക്ക് അനുവദിക്കാറില്ല .എന്നാൽ സബൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ സബൈനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയായി .മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രായം ഒരു പ്രശ്നം ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ചികിത്സക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും ഒരു കുഞ്ഞു എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാനും ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരും സ്റ്റാഫും കാണിച്ചിട്ടുള്ള സഹകരണത്തിനും ക്ഷമക്കും ഹൃദയപൂർവം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു .ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 2 കുട്ടികളെ തന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു .ആയതിനായി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകിയിട്ടുള്ള സബൈൻ സാറിനും ദൈവദൂതനായി എൻറെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച രഞ്ജിത് സാറിനും എല്ലാ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും ഞങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിൻറെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ...
11/06/2017

പി ശിവപ്രസാദ് &ഹണി എസ്, കോട്ടയം

ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 22 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒത്തിരി ചികിത്സകൾ നടത്തി ഒടുവിൽ 2013 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നത് അന്ന് മുതൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് തുടങ്ങി .ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് .31 / 05/ 2017 ൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു .ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം നിറച്ച ദൈവദൂതൻ ഡോക്ടർ സബൈൻ സാറിനും രഞ്ജിത് സാറിനും ഇവിടത്തെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു .

സിന്ധു രമണൻ & രമണൻ ഇ .റ്റി, ആലപ്പുഴ

ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 വർഷമായി .ഒരു കുഞ്ഞിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കയറി ഇറങ്ങി .ഒരു ഫലവുമില്ലാതെ നിരാശരായി കഴിയുന്ന സമയത്താണ് .ഒരു കുടുംബ സുഹൃത് വഴി സബൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് .അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 01 -12 -2016 ന് സബൈൻ സാറിനെ കണ്ടു .സബൈൻ സാറിൻറെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിച്ചു .ഞങ്ങളെ പരിചരിച്ച രഞ്ജിത് സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി .ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫുകൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി നന്ദി .. ഇവിടുത്തെ മാലാഖമാരായ നഴ്സുമാർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി

പ്രഭാകരൻ & സിനിജ പ്രഭാകരൻ , പാലക്കാട്

ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷമായി .പല മരുന്നുകളും കഴിച്ചു യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല .അവസാനം സബൈൻ സാറിനെപ്പറ്റി അറിയുകയും ചികിത്സക്ക് വരുകയും ചെയ്തു ."ഡോക്ടർ സബൈനിനോടുള്ള ഒറ്റ വിശ്വാസത്തിലാണ് ചികിത്സ തുടർന്നതും മൂന്നാമത്തെ IVF ൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടിയെ ലഭിച്ചതും ."
ഞങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്ത സബൈൻ ഡോക്ടർക്കും ,മറ്റെല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും സ്റ്റാഫുകൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു
. നിങ്ങളുടെയെല്ലാം സ്ഥാനം എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരിക്കും .ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഒരായിരം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു .

രാജേഷ് സി .ബി & സൗമ്യ രാജേഷ് , ചെറായി

ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശപൂർണ്ണവും അർത്ഥപൂർണ്ണവുമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അനശ്വരമാക്കിയ സബൈൻ ഡോക്ടറോടും ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരോടും ഒരായിരം നന്ദി.

ജയകൃഷ്ണൻ കെ .ബി & സീന , എറണാകുളം

ഏറെക്കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ നൽകിയ സർവേശ്വരന്റെ ആ കാരുണ്യത്തിനു മുൻപിൽ ആദ്യം നമിക്കട്ടെ . ഞങ്ങള്ക് sabine hospital എത്തിച്ചേരാൻ നിമിത്തമായത് ദൈവാനുഗ്രഹമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്. Dr. Sabine എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുകയും വിശദമായി പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ഡോക്ടർ ആണ്. ഞങളുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ ഹൃദയവിശാലതയ്ക്കും ക്രിയാത്മകതയ്ക്കും എങ്ങനെയാണു നന്ദി പറയുക. Dr. Smitha, നേഴ്സുമാരും മറ്റ് അംഗങ്ങളും നൽകിയ സ്‌നേഹപൂർണമായ പരിചരണത്തിന് ഹൃദയംനിറഞ്ഞ നന്ദി പറയട്ടെ .ഈ ഹോസ്പ്പിറ്റലിൽ ഇനിയും ശിശുക്കളില്ലാതെ നിരാശരാകുന്ന ദമ്പതിമാർക്ക് അഭയവും ആനന്ദ വുമാകട്ടേ എന്ന് വിനയപൂർവം ആശംസിക്കുന്നു.
സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വന്തം മിനി ജിനൻ .
05/01/2017

MINI JINAN, THRiSSUR

DEAR SABINE SIR
എന്റെ പേര് സീമ മധു. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 വർഷമായി .ഒരു കുട്ടി ഇല്ലാത്ത ദുഃഖം വളരെ വലുതായിരുന്നു .പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മാറി മാറി ചികിൽസിച്ചിട്ടും ഫലം കണ്ടില്ല .ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധു കിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന കൃഷ്ണചന്ദ്രന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് ഞങ്ങൾ Dr .സബൈൻ സാറി നെ വന്നു കണ്ടു .ദൈവതുല്യനായ തുല്യനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മകൾ ജനിച്ചു .എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല .അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണചന്ദ്രനോടും സ്മിത ഡോക്ടറോടും പിന്നെ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച എല്ലാ നല്ലവരായ നേഴ്സ്മാരോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു .സബൈൻ ഡോക്ടർക്കും കുടുംബത്തിനും ഈശ്വരൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയം തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു .
29/03/2017

SEEMA MADHU, ANGAMALLY